Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Personvern

PERSONVERN

Personvernerklæring W. Giertsen AS, W. Giertsen Tunnel AS og W. Giertsen Energy Solutions AS
(heretter kalt WG)

I W. Giertsen er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan WG samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

WG er behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.

 1. Når samler vi inn opplysninger om deg?
 • WG samler inn og behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson knyttet til kontrakter
 • I forbindelse med markedsføring, messer og utstillinger.
 • Ved kontakt på telefon, E-post eller personlig henvendelse.
 • Opplysninger hentet fra offentlige kilder, visittkort, din bedrifts nettside.
 • Jobbsøkna

           Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

 • WG samler inn personopplysninger for å kunne gjennomføre/overholde kontraktsforpliktelser.
 • For å drive markedsføring av våre produkter og tjenester
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse. 
 • For å ha informasjon om eksisterende og potensielle kunder.
 • For å behandle jobbsøknad.
 1. Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger
 • Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.
 • Vi samler inn personopplysninger basert på samtykke ved E-post som sendes ut når vi registrer deg, eller når du selv sender/oss gir fra deg informasjon.
 • Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom WG og enkeltpersonen. Dette rettslige grunnlaget er hovedsakelig knyttet til salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende informasjon om produkter og tjenester til kundene våre basert på legitim interesse. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger 
 1. Hvilken type personopplysninger samles inn?
 • Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og E-post.
 • I forbindelse med jobbsøknad samler vi også inn informasjon du gir fra deg under søknadsprosessen.
 • WG samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger. 
 1. Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?
 • Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.
 1. Rettigheter til egne personopplysninger
  Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:
 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som WG har om deg.
 • Rett til å be WG korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for WG å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. For eksempel at du før har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon
 1. Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

 • Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

 

 1. Bruk av underleverandører (databehandlere)
 • Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandleravtale.
 • Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.
 1. Endringer i personvernerklæringen:
 • WG forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.
 • Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på
  E-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

 

 1. Kontaktinformasjon:
 • Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte tunnel@giertsen.no
 • Om du mener at WG ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernforordningen, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no

 

W. Giertsen AS, juni 2018